Podmínky využívání aplikace Trip Manager

Internetová aplikace Trip Manager (dále jen Trip Manager) slouží k objednávání a dokupování dodatečných služeb k existujícím rezervacím letecké přepravy s vystavenou letenkou (dále jen Vystavené rezervace).

 1. Pro Trip Manager platí, že:
  1. Trip Manager nepřebírá vlastnictví, ani zodpovědnost za vystavené rezervace, pro které umožňuje dokupování služeb.
  2. Vystavené rezervace jsou a zůstávají plně v majetku a pod správou cestovní kanceláře/agentury (dále jen "Agentura"), která letenky vystavila.
  3. Služby Trip Manager jsou poskytovány ve spolupráci s Agenturou a všechny úkony jsou prováděny s jejím vědomím.
  4. Veškeré operace nad rámec nabídky Trip Manager musí ve vystavených rezervacích provádět Agentura.
  5. Kontaktním místem pro jakékoliv požadavky a otázky k Vystaveným rezervacím, nebo/a dokoupeným službám službám Trip Manager je Agentura.
  6. Trip Manager neshromažďuje informace o osobách uvedených ve Vystavených rezervacích a osobách provádějících dokoupení služeb nad rámec potřeb Trip Manager.
  7. Trip Manager smí užívat jen osoby, které jsou uvedené ve Vystavené rezervaci, a/nebo vytvářeli rezervaci, a/nebo mají jiné oprávnění s ní nakládat (dále jen "Uživatel").
  8. Informace k jednotlivým službám zobrazované v Trip Manager jsou přebírány od leteckých společností a překládány. Trip Manager negarantuje doslovnou přesnost informací, nebo přesnost informací přebíraných od leteckých společností, nebo systémů třetích stran.
  9. Reklamace lze uplatňovat výhradně u Agentury.
 2. Uživatel Trip Manager souhlasí s tím, že:
  1. Trip Manager využije informace obsažené ve Vystavených rezervacích.
  2. Trip Manager provede úpravy ve Vystavených rezervacích pro účely dokoupení dodatečných služeb.
  3. Zakoupení služeb je po jejich zaplacení závazné.
  4. Dokoupené služby nelze stornovat.
  5. Rozumí a akceptuje informace zde uvedené.